Sök

Arkiv

Statusuppdatering Snösystem

Skribent: Jens Boveng

Statusuppdatering för snöproduktionen under vecka 46, senast uppdatead 2023-11-17.

Snöfläktar och snölansar används för fullt på Skyttis spårområde för närvarande, nedan finns statusuppdateringar och information om snö produktionen. 

 • Måndag 2023-11-13
  • Uppstart klar cirka 22:00.
 • Tisdag 2023-11-14
  • Vädret var under tisdagen stabilt och produktionen fortlöpte som avsett på “Sörlidenslingan”, under tisdag kväll påbörjades en delvis flytt/expansion till övre delen av “Apberget”.
 • Onsdag 2023-11-15
  • Under onsdagen var det tyvärr varit lite varmare än prognosen förutspådde, så vi har inte fått riktigt den avkastning snö under onsdag som vi hoppats på. Därmed måste vi fortsätta produktion på nedre delen av “Apberget” tills torsdag förmiddag.
  • Onsdag kväll startades produktion delvis vid spåren som knyter ihop botten av “Stadionbacken” och “Hästskon”, dvs spåren ovanför “Toppluvan”.
 • Torsdag 2023-11-16
  • “Apberget” slutfört och produktion stängd på området, omgruppering till att starta produktion runt “Rondellen” och vägen från “Rondellen” till “Stadionbacken” upp mott “Vallen”.
  • Produktion startas under förmiddagen även på sträckan från “Varggropen” till “Pumphuset”
 • Fredag 2023-11-17
  • Stabilt väder under natten, en del skräp i rör har hållit våra snövakter i arbete med att rensa “pluggar” ur lansar.
  • Spåren ovanför “Toppluvan” samt “Stadionbacken” slutförda och produktionen stängd.
  • Vi prioriterar nu området runt “Vallen” samt knutpunkt för “Sörlidenslingan”, “Stadionbacken” samt “Varggropen”, detta då det är cirka 50-60cm vatten kvar i dammen. Därmed kommer vattnet ej att räcka till en hel runda utan det kommer blir vändspår vid “Toppluvan” och “Varggropen”, vilket vi misstänkte under onsdagen.
  • Klockan 22:00 stängdes snösystemet ned då dammen nu behöver fyllas med mer vatten

Områden med producerad snö:

 • Sörlidenslingan
 • Apberget
 • Huvudspår från “Vallen” ner mot “Skyttis” fram till “Toppluvan”
 • Varggropen (parkeringen) till Pumphuset
 • Vallen (delvis)

Produktion på “Vallen” för att knyta samman alla spår.

Nu väntar ett par dagar dränering, därefter schaktning och spårpreparering, därefter välkomna med skidor till Skyttis Spårområde!

 

Återstående områden:

 • Vallen (delvis)
 • Hästskon
 • Genvägen från Hästskon mot Varggropen
 • Rondellen/vägen från Rondellen mot Stadionbacken (för liten produktion 2023-11-16/17)
 • Stadion
 • Viadukten och Hyllan
 • Hästskon, knytas ihop med Viadukten och Vallabacken
 • Vallabacken
 • Sprintbana
 • Varggropsmotan

Spårpreparering

Vi får en del frågor avseende spårpreparering.

 • Schaktning av snöhögarna kan starta tidigast två dygn efter att snön producerats, detta för att vätska skall hinna dränera ur snöhögarna och vi därmed skall få så lite isbildning som möjligt.
 • Spårning tidigast ett dygn efter schaktning.
 • Den snö som nu producerats mån-ons kan alltså tidigast börja behandlas i helgen, dock ger vi ingen garanti för detta, då fokus nu först ligger på att producera så mycket snö vi kan under denna veckan.
 • Preliminär plan blir att anlägga vänsterspår med utgång från “Pumphus”, via “Sörlidenslingan”, “Apberget”, “Sörliden”, huvudspår (Stadionbacken) ned mot Skyttis, vända vid “Toppluvan”, vänsterspår upp för “Stadionbacken” till “Vallen”, vänster ned mot “Varggropen”, vända vid varggropen och vänsterspår upp till “Pumphus”.

Är ni intresserade av att hjälpa oss som snövakt/snöproducent tag kontakt med Pernilla Steen på 073-819 28 96 som ansvarar för arbetsschema.

OBS!
Vänligen respektera att området från pumphuset och angivna områden i detta inlägg med producerad snö samt snö under produktion, är att betrakta som byggarbetsplats och förbjudna att beträda för obehöriga. Det är mycket stora luft- och vattentryck i slangar och rör, vid olycka kan livsfara uppstå! Dessutom framförs 4-hjuling, skoter och traktorer på området under snöproduktionen.

Dela inlägget

Guldpartner

Silverpartner

Bronspartner