Sök

Arkiv

Snösystemet får tillfälligt vila!

Skribent: Jens Boveng

Efter uppstart under eftermiddagen tisdag 13/12 har vi nu tillverkat så pass mycket snö att vattenmängden i dammen minskat så mycket att vi inte längre kan fortsätta med tillverkningen. Risken är att vattennivån blir så låg att vi kör pumparna torra, vilket vi inte vill riskera.

Vi kommer därmed att stänga ned snösystemet under eftermiddag/kväll torsdag 2022-12-15.

Färdiga områden:

 • Sörlidenslingan (klart)
 • Vallen (delvis)
 • Apberget (klart)
  • Denna sträcka är öppen och mäter 1.3km
 • Stadionbacken ned till stadion (schaktad men ej pistat)
 • Rondellen (schaktad men ej pistat)
 • Hästskon (klart men ej schaktad/pistat)
 • Genvägen från hästskon till varggropen (klart men ej schaktad/pistat)
 • Varggropssträckan från genvägen upp till pumphuset (klart men ej schaktad/pistat)
 • Stadion (delvis)

Återstående områden:

 • Delar av stadion
 • Sista delen av vallen
 • Viadukten och sträckan mot rondellen
 • Vallabacken
 • Hästskon ned mot vallabacken från genvägen
 • Delar av sprintbana
 • Varggropsmotan från vallabacken och upp till parkeringen varggropen

Kommande schaktning och pistning:

Den snö som vi tillverkat måste dränera ur allt överskottsvatten vilket tar ett par dagar, därefter kommer vi att schakta ut samt pista snön och anlägga spår på de områden som står som färdiga ovan. Detta kommer då att resultera i en sammanhållen spårslinga om cirka 2.4km samt ett par hundra meter anslutningsspår vid Rondell/Station samt runda vid Apberget.

Snövakter:

Vi vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt oss med snösystemet under dessa dagar, de som jobbat minst två pass kommer att kunna kvittera ut spårkort (Vinter) som tack för hjälpen! Vi återkommer med besked om hur och var spårkorten hämtas ut.

Vid intresse att hjälpa till vid kommande tillverkning av snö på området, kontakta Pernilla Steen på 073-819 28 96, efter två slutförda pass bjuder Hägglunds Ski Team på ett spårkort (Vinter) som tack för hjälpen.

Dela inlägget

Guldpartner

Silverpartner

Bronspartner