Datum

Stort grattis Ville och Hilmer!

Höstterminen 2024 är det dags för Ville Åberg och Hilmer Bergqvist att lämna vår ungdomsverksamhet för att möta junioråldern på ett Skidgymnasium! Vi hälsar dem hjärtligt välkomna till vår juniororgansation inför säsongen 2024/25 och önskar dem all lycka på sina kommande skidgymnasier!

Säsongen 2023/24 har för våra ungdomar födda 2008 som ansökt till ett skidgymnasium varit full av spänning och nervositet, dels inför själva ansökan men även för intervjuer, tester och besök på skolorna samt hur resultat av tävlingar, intervjuer, studieförmåga och fystester för att slutligen leda till en plats hos något av de olika skidgymnasierna.

Nu i slutet av säsongen är uttagningarna publicerade och det är därmed officiellt vilka som kommer fortsätta sin satsning på längdsporten kombinerat med skolgång på skidgymnasium.

  • Ville Åberg (NIU Sollefteå)
  • Hilmer Bergqvist (NIU Älvsbyn)

Såväl Ville som Hilmer får därmed ett antal skolkamrater som redan åker för Hägglunds Ski Teams juniororganistion på sina respektive kommande skidgymnasium.

Hägglunds Ski Team önskar er all lycka med studier och fortsatt satsning på längdskidor!

Vi hälsar givetvis även de som inte väljer att ansluta sig till ett skidgymnaisium men som ändå vill fortsätta sin längdverksamhet välkomna till vår juniortrupp inför säsongen 2024/25!

 

Antagna NIU (länk Svenska Skidförbundet)

https://www.skidor.com/for-foreningar/utbildning/gymnasier/nationell-idrottsutbildning-niu/antagna-niu-2024