Sök

Arkiv

Uppstart av snösystem lördag 2023-12-02

Skribent: Jens Boveng

Vattennivån i dammen har nu återhämtat sig så pass att det blvit dags att starta snösystemet igen, lördag 2023-12-02 planerar vi för uppstart.

Lördag 2023-12-02 planerar vi för att starta upp tillverkning av snö under förmiddagen, vi beräknar att vattentillgången medger att systemet körs till och med måndag 2023-12-04.

Områden planerade för produktion:

  • Hästskon
  • Genvägen från Hästskon till Varggropen
  • Viadukten och Hyllan
  • Hästskon knytas ihop med Viadukten och Hyllan
  • Vallen (komplettering)

Återstående områden:

  • Rondellen/vägen från Rondellen mot Stadionbacken (för liten produktion 2023-11-16/17)
  • Stadion
  • Vallabacken
  • Sprintbana
  • Varggropsmotan

Är ni intresserade av att hjälpa oss som snövakt/snöproducent tag kontakt med Pernilla Steen på 073-819 28 96 som ansvarar för arbetsschema.

OBS!

Under produktionen kommer skidspåren att hållas öppna men vänligen notera att maskiner som skotrar och traktor kommer köras på området samt att personal involverade i snöproduktion kommer att färdas till fots i området.

Notera även att det är mycket höga tryck i slangar, rör och snökanoner som nyttjas i samband med snöproduktionen så håll behöriga avstånd till dessa, vid olycka kan livsfara uppstå!

Dela inlägget

Guldpartner

Silverpartner

Bronspartner