Sök

Arkiv

Hägglunds Ski Team och en fluorfri verksamhet!

Skribent: Jens Boveng

Internationella skidförbundet (FIS) och Svenska skidförbundet (SSF) har beslutat att från och med 2023-07-01 gäller totalt fluorförbud inom all tävlingsverksamhet, vilket betyder att även Hägglunds Ski Team ställer om till de nya förutsättningarna och reglerna.

För att förbereda för övergången och se till att reglerna efterlevs måste skidor och utrustning rengöras enligt av FIS och SSF framtagna rutiner. Vidare bör alla kommande inköp baseras på fluorfria produkter för att inte riskera sanktioner eller regelbrott.

Det finns fortfarande en hel del frågor om hur detta förbud praktiskt skall fungera i såväl barn-/ungdom- som junior-/senior-/elitverksamhet, vi inom Hägglunds Ski Team har inte svar på alla dessa frågor, en del av dem finns besvarade från FIS och/eller SSF i de länkar som vi hänvisar till nedan.

Vår uppmaning till våra medlemmar är dock att hörsamma detta förbud och verka för en längdskidverksamhet baserad på produkter utan fluor och dessa produkters negativa effekter på miljö och hälsa. Den vallning som kommer erbjudas via klubb i olika sammanhang kommer vara fluorfri enligt det regelverk som antagits. 

Uppdatering 2023-08-29:

SSF planerar för “Roadshow” (Sundsvall, Östersund och Skellefteå närmast) samt “Webinarier” i tre omgångar, läs mer på följande sida:

https://www.skidor.com/nyhetsrum/nyheter-fran-ssf/2023/2023-08-29-mats-eklund-leder-skid–och-snowboardsverige-till-en-fluorfri-framtid

SSF information avseende fluorförbudet:

https://www.skidor.com/nyhetsrum/nyheter-fran-ssf/2023/2023-05-26-fluorfri-verksamhet-sasongen-2023-2024

https://www.skidor.com/for-foreningar/driva-forening/hallbarhet/fluorfri-verksamhet

Frågor och svar kring fluorvalla:

Dokument med information om hur skidor och utrustning skall rengöras.

FIS information avseende fluorförbudet:

https://www.fis-ski.com/en/international-ski-federation/news-multimedia/news-2022/fis-to-fully-implement-fluor-wax-ban-at-start-of-2023-24-season

Dokument med information om hur skidor och utrustning skall rengöras (engelska, FIS)

Regelverk översatt till svenska avseende fluorförbud:

222.8 Förbud mot valla innehållande fluor

Användning av vallor innehållande fluor eller toppningsprodukter innehållande fluor är förbjudet inom samtliga FIS-discipliner och tävlingsnivåer. Fluorvalla kan vara en fördel vid tävling, användning vid tävling resulterar i diskvalifikation (se tävlingsregler och utrustningsreglemente).

I och med att det i regeln står att förbudet gäller “samtliga FIS-discipliner och tävlingsnivåer” så gäller förbudet under såväl internationella som nationella tävlingar.

Frågor:

Vi kommer uppdatera med mer information på antingen hemsida eller i träningsgrupperna runt fluorförbudet när vi har mer information att delge som kan klassas som viktig, har ni frågor och funderingar kan ni vända er till Jens Boveng som ansvarar för valla och material för våra juniorer/seniorer och kommer hålla sig uppdaterad.

Jens Boveng jens.boveng@coreit.se eller 070-6567274

Nedan lägger vi in frågor och svar som bedöms vara av intresse för våra medlemmar.

  • Kommer SSF att testa skidor under kommande tävlingssäsong för att upptäcka fluorerade produkter i samband med tävling?
    • Ja, SSF kommer att köpa in testverktyg och utföra tester på tävlingar i Sverige, omfattningen och testproceduren är ännu inte beslutade.
  • Vilka tävlingar kommer att omfattas av testprocedurer?
    • Se svar ovan.
  • Vad gör jag med kvarvarande fluorvallor?
    • Då fluorvallor från och med 2023-07-01 är förbjuden inom all av FIS/SSF sanktionerad verksamhet får/skall vallan ej längre användas och därmed destrueras. Kvarvarande fluorvalla lämnas in till Miva Återvinningscentral i Örnsköldsvik (eller motsvarande på annan ort) med information om att det är produkter som innehåller PFAS.
Dela inlägget

Guldpartner

Silverpartner

Bronspartner