Sök

Arkiv

Nya öppettider för Skyttis spårområde

Skribent: Jens Boveng

Skyttis elljusspår får ändrade öppettider från den 12 december 2022 och de nya öppettiderna blir klockan 08:00-22:00.

Förändringen genomförs för att på ett tryggt och säkert sätt skapa bättre förutsättningar för spårpreparering samtidigt som spårområdet kan kvalitetssäkras för alla skidåkare.

Förändringen betyder också att servicebyggnaden med tillhörande omklädningsrum kommer att följa de nya öppettiderna.

Att minska öppethållande med en timme blir också en del av det energieffektiviseringsarbete som pågår i kommunen och eftersom det är låg aktivitet i spåren mellan klockan 22:00 och 23:00 får det en mindre påverkan på spårkortsägare. Som kompensatorisk åtgärd kommer därför inte priset att höjas på spårkorten kommande säsong.

Dela inlägget

Guldpartner

Silverpartner

Bronspartner